Výcviky a kurzy pro širokou střeleckou veřejnost nejsou na rok 2019 vypsány. Pro jednotlivce nebo uzavřené skupiny jsou soukromé kurzy a výcviky prováděny dle dohody!

ZÁKLADNÍ PISTOLOVÝ

KURZ L1

.

KOMBINOVANÝ PUŠKOVÝ

KURZ L3

 

POKROČILÝ PISTOLOVÝ

KURZ L2

.

ATYPICKÝ BROKOVNICOVÝ

KURZ L4