Taktický trénink A2 (určený všem střelcům s dostatečnou střeleckou průpravou) je kombinovanou variantou tréninku kde není vyžadováno žádné specifické vybavení jako např. civilní skryté nošení nebo armádní full gear. Frekventant použije ke střelbě zbraň/zbraně pistolové ráže nebo brokovnici dle jeho vlastní volby např. CZ EVO 3 Scorpion, HK MP5 atp., minimální ráže 9x19 mm. Může se jednat např. pouze o pistoli, kombinaci pistole a PDWčka (zbraň pistolové ráže), popřípadě kombinaci pistole a brokovnice. Ve smyslu tohoto odstavce se považuje za PDWčko taktéž pistole v konverzi např. micro Roni, KPOS Scout, Glock s nasazenou pažbou a podobné. Zbraň, zbraně mohou být osazeny optoelektonickými zaměřovači nebo lasery. Počet zásobníku je libovolný, ale musejí umožnit pojmout minimálně 30 kusů nábojů (např. 2 zásobníky po 15 nábojích atp.).

V konkrétních položkách může být vyžadována nějaká forma zátěže (kliky, sprinty, točení okolo své osy, tahání předmětů atd.), proto musí frekventant sám posoudit zda mu jeho zdravotní stav dovoluje provádět danou zátěž a zda je schopen se tréninku účastnit (před registrací se poraďte se svým ošetřujícím lékařem!). Pro registraci se nevyžaduje žádný konkrétní kurz, ale frekventant musí být na takové úrovni, aby zvládl dané situace s adekvátní bezpečností (prst mimo spoušť během přesunů, při změně pozic atd.). V jednotlivých položkách se může objevit (střelba v leže, spoza krytu, za pohybu atd.), proto od vás očekáváme (zvládnuté nucené i taktické přebití, zvládnutou střelbu ze změny pozic jako klek, leh, bok atp., zvládnutou střelbu z obou střeleckých gardů, zvládnuté přechody z primárni na sekundární zbraň, zvládnutou střelbu za pohybu vpřed i vzad, zvládnutou střelba ze zastávek, zvládnutou střelbu z poza krytu a krájení překážek, zvládnuté odhledy cíle a kontrolu okolí, zvládnutou střelba ve dvou a více členém teamu atp.).

Celý trénink se nese v duchu přiblížení se realitě, kdy se po ukončení položky nevybíjí zbraň a neprovádí „rána jistoty“, ale dlouhá zbraň se zajistí pojistkou a zůstává na popruhu, krátká zbraň se vrací do pouzdra, zbraně zůstavjí ve stavu v jakém byly po dostřílení položky.

Cena tréninku je 550 Kč/osoba (v ceně je pronájem střelnice, poplatek správci střelnice, pronájem hardoxových torzo terčů, pronájem střeleckých zábran atp.).

V čase od 09-17 hodin, na venkovní střelnici u Velké Bíteše.

S sebou krátkou kulovou zbraň nebo PDWčko ideálně ráže 9x19 mm, min. 500 ks nábojů schválených ke střelbě na venkovní střelnici (doporučujeme vám pro trénink pokud máte možnost, vemte si s sebou rozbušku nebo dýmovnici). Další možná varianta je brokovnice a krátká kulová zbraň, v případě brokovnice je striktně nařízeno používat pouze střely s jednotnou střelou (slugy). PDWčko i brokovnice musí být opatřeny popruhem dle vlastního výběru frekventanta. Pouzdro na krátkou kulovou zbraň, ideálně stehení nebo opaskové, sumky na zásobníky nebo chest rig, nosič plátů atp., dle vlastního uvážení. Pevnou obuv, dlouhé taktické kalhoty, střelecké ochranné brýle, sluchátka nebo špunty. Jídlo a pití, doporučujeme si vzít i náhradní oblečení.

Dobrovolná varianta A2/PA (PostApo), během celé akce bude mít frekventant veškeré zásoby jídla, pití a střeliva u sebe, můžete využít chestrigu, taktické vesty, battle beltu nebo mít náhradní zásobníky a střelivo v batohu. V průběhu celého tréninku A2/PA je důrazně zakázano chodit a brát si věci z auta nebo jiného místa (auta se zamknou a klíče budou uschovány mimo dosah frekventantů). Varianta tréninku A2/PA musí být po celou dobu odstřílena stejným druhem zbraně/zbraní (např. pistole, PDWéčko, brokovnice nebo jejich kombinace) nelze zbraně odkládat a měnit (odložená zbraň je ztracená zbraň!). Páskování zásobníků bude probíhat společně a to v časovém úseku např. 300 vteřin, kdy během tohoto okna bude frekventant muset stihnout i vlastní občerstvení (varianta jídlo a pití v batohu neplatí pro camelbak atp.).